Zorg om China in transatlantische betrekkingen

donderdag 26 maart 2009 10:10

Onlangs speechte europarlementariër Bas Belder over de transatlantische betrekkingen. "De geest die het rapport van Millán Mon ademt over het ultieme belang van solide transatlantische betrekkingen voor de Europese Unie, deel ik van harte. Terecht spreekt hij hier over werkelijk gedeelde politieke en sociale waarden!"

"Naast deze  lof wil ik ook enkele kritische opmerkingen kwijt. Jammer vind ik dat de rapporteur in paragraaf 35 slechts terloops een gezamenlijke transatlantische benadering van China aanbeveelt.
Geen concrete voorstellen volgen. En dat in deze mondiale crisistijd, in de aanloop naar de G-20 in Londen, waarbij aller ogen op de financiële reserves en macht van Peking zijn gericht. Zeker, in paragraaf 47 wijst de rapporteur op gedeelde transatlantische handelsbelangen. Bij voorbeeld de naleving van intellectuele eigendomsrechten. Over gezamenlijk zorgpunt China gesproken!

Mijn tweede commentaar betreft een relativering van het multilateralisme: voor mondiale stabiliteit en veiligheid kunnen en willen vooralsnog alleen de VS zorgen op grond van politieke wil en militair vermogen. Aan Europa de schone taak Washington daarin op een verantwoorde én betrouwbare wijze te steunen. Dat is voor mij pas werkelijke transatlantische samenwerking. Want, waarde collega´s, de Verenigde Staten hebben Europa nodig, maar omgekeerd heeft Europa de Amerikanen nog veel meer nodig!"

 

« Terug