Situatie sloopschepen nog zorgelijk

containerschipdonderdag 26 maart 2009 09:53

Europarlementariër Hans Blokland speechte deze week over de zorgelijke situatie rondom sloopschepen. Blokland roept op tot een goed verdrag in Hong Kong over een paar maanden, maar hij ziet ook een lichtpuntje nu de regering van Bangladesh op korte termijn gevaarlijke sloopwerven wil sluiten.

In de plenaire vergadering van mei vorig jaar, nam het Europees Parlement al duidelijk stelling tegen de mensonwaardige en milieuverwoestende situaties rond het ontmantelen van schepen. Op verschillende stranden in Zuid-Azië liggen echter nog steeds enorme afgedankte zeeschepen die onder milieuonvriendelijke maar ook mensonvriendelijke omstandigheden worden gesloopt. In Bangladesh bijvoorbeeld voldoet geen van 36 slooplocaties aan de minimale milieu- en veiligheidsnormen.

Positief is dat een week geleden het hooggerechtshof om deze reden de regering van Bangladesh heeft opgedragen om deze zogenaamde sloopwerven binnen twee weken te sluiten. Tevens heeft hetzelfde hooggerechtshof bepaald dat geen enkel schip met gevaarlijke stoffen Bangladesh binnen mag. Bovendien moet de minister van milieu van Bangladesh binnen drie maanden regels vaststellen voor de recycling van sloopschepen die voldoen aan het Verdrag van Basel.

Dit zijn nu precies de belangrijke maatregelen die het Europees Parlement, conform de resolutie van vorig jaar, voorstaat. Je zou haast denken dat het hooggerechtshof in Bangladesh onze resolutie gelezen heeft. Ik zie deze uitspraak als een belangrijke overwinning in de strijd tegen de eerder genoemde onaanvaardbare praktijken.

Wereldwijde oplossing
Het is natuurlijk erg belangrijk dat de regering van Bangladesh de juridische uitspraken goed opvolgt. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor Bangladesh, maar ook voor andere Aziatische landen. Eerder heb ik al opgemerkt dat de inzet van individuele staten niet voldoende zal zijn. Een mondiale oplossing voor het probleem van de sloopschepen blijft dringend noodzakelijk. In mei van dit jaar zal er in Hong Kong een mondiale conferentie worden gehouden in door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Doel van deze conferentie is dat er een mondiaal akkoord wordt gesloten inzake de recycling van sloopschepen. De resolutie van de milieucommissie moet er voor zorgen dat de Raad en de Commissie een duidelijke boodschap meekrijgen voor de onderhandelingen, met als doel om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. Ten opzicht van de resolutie van vorig jaar is het van belang om de volgende vijf zaken toe te voegen:

1.   het moet duidelijk zijn dat afgedankte schepen met gevaarlijke stoffen erin verwerkt als gevaarlijk afval aangemerkt dienen te worden en zodoende onder het verdrag van Basel dienen te vallen. Het blijven discussiëren over de definities is in deze niet in het belang van milieubescherming. Amendement 1 van de EVP-fractie zwakt deze stellingname enigszins af en kan ik daarom niet steunen.

2.   het stranden van schepen voor ontmanteling ter plekke moet als niet aanvaardbaar worden aangemerkt

3.   het is noodzakelijk dat, voordat de langdurige ratificatieperiode is afgerond, er maatregelen worden uitgevoerd, vooral in verband met de uitfasering van enkelwandige tankers.

4.   certificering van sloopwerven wordt toegejuicht

5.   een verplicht fonds dient in het kader van de producentenverantwoordelijkheid een onderdeel van de maatregelen te blijven. Dit heeft het Europees Parlement vorig jaar al aangegeven. Het lijkt er echter op dat de Europese Commissie op dit standpunt terugkomt. Ik wil van de Europese Commissie horen dat zij nog steeds bereid is om een sloopfonds op te richten.

Vedrag Hong Kong
Met deze resolutie, gevoegd bij de resolutie van vorig jaar, zetten we als Europees Parlement een heldere lijn uit richting een oplossing van genoemde problemen. Ik ben verheugd dat er in de milieucommissie en in de transportcommissie een grote mate van overeenstemming is over dit onderwerp. Ik spreek de hoop uit dat de Raad en de Commissie zich ook zo eensgezind zullen inspannen om over twee maanden in Hong Kong een goed verdrag te sluiten waarbij de belangen inzake veiligheid, milieu en volksgezondheid goed gewaarborgd zijn. Graag hoor ik van de Europese Commissie of ze deze heldere lijn zullen gebruiken als inzet voor de onderhandeling bij de IMO-conferentie, alsmede welke maatregelen de Europese Commissie gaat treffen voor een tijdige implementatie en uitvoering van het te sluiten verdrag.

 

« Terug