EU moet werk maken van duurzame economie

Togo afval derde werelddinsdag 24 maart 2009 14:48

"Het akkoord van de EU top afgelopen week is te mager voor het milieu. Het helpt ontwikkelingslanden geen stap vooruit. De EU moet juist nu werk maken van een duurzame economie. Wat een gemiste kans", aldus een verontwaardigde Europarlementariër Hans Blokland (ChristenUnie-SGP). Hij roept woensdag de Europese Raad op tot actie. "De economische en de klimaatcrisis vragen om een nieuwe aanpak en investeringen, juist voor ontwikkelingslanden. De Europese Unie hoort daarin voorop te lopen."

Blokland had van de top een akkoord verwacht over de financiering van het klimaatakkoord van Bali en Poznan. "Het is zorgwekkend dat er geen akkoord is, zelfs na uitputtende onderhandelingen door de ministers van milieu en financiën. Waar is het EU leiderschap als het aankomt op concrete financiering?" Blokland noemt het op de lange baan schuiven van de financiering van de klimaatplannen voor ontwikkelingslanden een ernstige ondermijning van de klimaatakkoorden. "Dit is niet het leiderschap dat nodig is in de voorbereiding op de klimaatconferentie in Kopenhagen."

Blokland pleit voor een duurzame economie. "Dat betekent dat we de economische crisis, klimaatcrisis en energiecrisis hand in hand aanpakken en niet afzonderlijk. Wat je na deze top ziet, is dat er wel wat extra geld gaat naar duurzame energieprojecten, maar de financiering van de wereldwijde klimaatproblemen is nog steeds niet rond.
Het lijkt er nu dus op dat de economische crisis de voorkeur krijgt boven de klimaatcrisis.Vanwaar Bloklands bezorgdheid? "De klimaatcrisis zorgt voor grote problemen in ontwikkelingslanden. Maar de economische en sociale situatie in veel ontwikkelingslanden laat het niet toe om veel te investeren in een oplossing. Daarnaast wordt het probleem grotendeels veroorzaakt door consumptiedrang in de industrielanden."

Wat Blokland betreft is het pure noodzaak dat de geïndustrialiseerde landen de ontwikkelingslanden helpen met oplossingen voor de klimaatproblematiek. "Door financiële en technische steun om zo de ontwikkelingslanden te prikkelen om klimaatdoelstellingen te halen." De EU blijft de beslissing voor deze steun echter voor zich uit schuiven. "Terwijl ontwikkelingslanden juist wachten op zo'n beslissing." De verwachting is dat ontwikkelingslanden alleen bij voldoende financiële en technische steun aan de slag kunnen en het beoogde klimaatakkoord van Kopenhangen zullen ondertekenen in december. "Als er niet snel een akkoord komt over de financiering van de klimaatcrisis, staat het klimaatakkoord in december op het spel."

« Terug