Zorg voor Bulgaarse kindertehuizen nog ondermaats

kindertehuis_4vrijdag 13 maart 2009 14:47

"Te weinig geld, te weinig gekwalificeerd personeel en te weinig erkenning van het probleem door de Bulgaarse overheid", aldus schetst Europarlementariër Bas Belder (ChristenUnie-SGP) de situatie in Bulgaarse kindertehuizen. Precies een jaar geleden moest de Europarlementariër dit ook al concluderen na een werkbezoek samen met Karst de Vries, directeur van stichting 'Kom over en help' in het voormalige Oostblokland.

Belder en De Vries hoopten nu verandering te zien van de veelal schrijnende situaties in de kindertehuizen. "Helaas, anno 2009 is er nog te weinig veranderd om te zeggen: 'Dit gaat de goede kant op'."

Rondom de Bulgaarse kindertehuizen gaat nog teveel mis. "Er is sprake van onderfinanciering van de tehuizen. De uitgaven zijn niet rond te krijgen zonder dat tenminste 25 procent van het budget afkomstig is van sponsors, veelal non-gouvernementele organisaties (ngo's). De overheid draagt dus niet genoeg bij om de kindertehuizen behoorlijk te laten draaien. Dat zorgt er ook voor dat er te weinig goed gekwalificeerd personeel is."

Hoewel de Bulgaarse overheid op papier het probleem onderkent, blijft in de praktijk nauwelijks iets over van de papieren daadkracht. "Een gevoel van urgentie in de politiek ontbreekt, zowel lokaal als nationaal. Daarbij komt nog eens de mentaliteit van deze samenleving waarin het verstoten van een (licht)gehandicapt kind helaas nog steeds de normaalste zaak van de wereld is." Een groot deel van de kinderen in de tehuizen heeft nog gewoon ouders.

Oplossingen
Belder ziet een aantal oplossingen voor het probleem van de Bulgaarse kindertehuizen: "Bulgarije kan het beste onderkennen dat het alléén dit probleem niet voldoende effectief aan kan pakken en daarbij internationale hulp nodig heeft. Hulp van zowel de EU als van de vele ngo's die al jaren onschatbaar werk verrichten. NGO's die ook samen met de tehuisdirecteuren als geen ander weten wat de problemen zijn en hoe die het beste kunnen worden opgelost."

Op Europees niveau kunnen de EU-structuurfondsen zich sterker richten op de kinderzorg, meent Belder. Hij ziet daarin een monitorende rol voor de Europese Commissie weggelegd.
Verder moet de Unie erbij Bulgarije op aandringen dat er een betere samenwerking komt tussen ngo's en gemeentelijke overheden. Belder: "Iedere gemeente of burgemeester pakt dit nu naar eigen goeddunken aan, soms worden de directies van kindertehuizen behoorlijk onder druk gezet. Slechts in een enkel geval is de samenwerking en de geldstroom optimaal. Tot slot is het ook erg belangrijk dat er een mentaliteitsverandering komt, gestimuleerd door de Bulgaarse overheid. Een houding waarin er plaats is voor kinderen met een handicap: in het gezin én in de Bulgaarse samenleving. De overheid moet actief beleid gaan voeren om te voorkomen dat ouders hun kinderen verstoten."

« Terug