Turkije werpt zelf obstakels op voor toetreding EU

turkije eudonderdag 12 maart 2009 10:29

Tijdens het Turkijedebat van het Europees Parlement vroeg Bas Belder (ChristenUnie-SGP) gistermiddag actie van eurocommissaris Rehn (uitbreiding) op een tweetal punten die Turkse christenen ernstig belemmeren in hun geloofsvrijheid.
"Ten eerste wedijveren het Turkse onderwijs en de Turkse mediawereld in het verspreiden van de stereotiepe karikatuur van Turkse christenen als "vijanden" van het eigen volk, handlangers van westerse machten die het vaderland opnieuw wensen te koloniseren en onderling te verdelen", aldus Belder. Hij vroeg Rehn daarom de passieve Turkse autoriteiten op hun verantwoordelijkheid aan te spreken.


"Verder vermelden alle Turkse identiteitspapieren de religie van staatsburgers. Dat vormt tegelijk dé oorzaak van veelvormige discriminatie van Turkse christenen." Belder verzocht eurocommissaris Rehn bij diens Turkse gesprekspartner op onmiddellijke schrapping van deze rubriek in officiële documenten aan te dringen.

Beide concrete voorbeelden illustreren, aldus Belder, de onverminderd kwetsbare maatschappelijke positie van Turkse christenen. "Zij staan bovendien haaks op de politieke criteria die de Europese Unie hanteert voor de toetreding van nieuwe lidstaten! Daarmee werpt Ankara zelf een toetredingsobstakel op."

 

 

« Terug