Europa moeten zich houden aan stabiliteitspact

Eurosdinsdag 10 maart 2009 13:56

Europarlementariër Hans Blokland (ChristenUnie SGP) maant deze week nogmaals het Europees Parlement om het stabiliteitspact serieus te nemen. Zeker in deze tijd van economische crisis. "De afgelopen jaren drongen we er in het debat over de voorjaarstop bij de lidstaten op aan om werk te maken van het Lissabonproces. Immers, economische groei en een lage inflatie boden ruimte voor hervormingen. Hervormingen waren en blijven noodzakelijk in de competitie met opkomende economieën."

"De huidige crisis laat zien dat lidstaten die gehoor gaven aan die oproep nu beter presteren dan andere. Andere lidstaten hebben grote begrotingstekorten. Het afwentelen van deze tekorten door de lidstaten die geen gehoor gaven aan onze oproep bedreigt nu de stabiliteit van onze munt.
 Ik wil de Commissie vragen er op toe te zien dat de Lidstaten zich houden aan het stabiliteitspact. Alleen zo wordt voorkomen dat de kosten van deze crisis uit de hand lopen. Tijdelijke stimuleringsmaatregelen kunnen dus op beperkte schaal worden toegepast. Naast alle nieuwe plannen is het nakomen van oude afspraken evident!"

« Terug