Blokland wil maas in milieuwet IPPC dichten

lucht met wolkendinsdag 10 maart 2009 10:38

"Vergassing van afval is in Europa probleemloos mogelijk. Terwijl het, net als afvalverbranding, zorgt voor uitstoot van heel veel schadelijke stoffen. Toch hoeft vergassing niet te voldoen aan dezelfde uitstootnorm als verbranding. Helaas, een maas in de milieuwet." Europarlementariër Hans Blokland (ChristenUnie-SGP) wil deze en andere mazen in de Europese milieuwetten zo snel mogelijk dichten.

Vandaag scherpt het Europees Parlement de milieuwet IPPC aan. IPPC staat voor Integrated Pollution Prevention and Control. Blokland heeft daarvoor een groot aantal suggesties gedaan via amendementen. "De emissienormen voor grote stookinstallaties vind ik in het rapport nog niet goed genoeg. Hier is juist de grootste milieuwinst te halen." Wat Blokland betreft moeten de uitstootnormen voor energiecentrales ongeveer even streng worden als die van afvalverbrandingsinstallaties. "Zeker als we bedenken dat energiecentrales afval mee verbranden." Vandaar ook het voorstel om afvalvergassing aan dezelfde normen te laten voldoen als verbranding.

"Helaas lijkt de discussie over milieu versmald tot klimaatverandering. Maar er zijn veel meer uitdagingen dan alleen het klimaat. Het milieu wordt ook bedreigd door de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen, voor veertig tot tachtig procent veroorzaakt door grote industriële installaties." Uit onderzoek blijkt dat luchtverontreiniging de menselijke gezondheid en het milieu behoorlijke schade berokkent: ademhalingsproblemen, premature sterfgevallen en schade aan het ecosysteem door zure regen vormen slechts enkele gevolgen."

De vernieuwde wet gaat gelden voor de gehele industriële sector. Voorheen was de wetgeving op het gebied van schonere lucht te versnipperd en te onduidelijk. In een aantal gevallen betekent dit nu strengere emissie-eisen. "Naast een positief effect voor de luchtkwaliteit, betekent dit ook een positieve impuls voor de innovatie technologie.
Zo verbetert de vernieuwde milieurichtlijn niet alleen de Europese luchtkwaliteit, maar is het ook een onverwachte oppepper voor de Europese industrie.
Alle reden om met aanscherping van de IPPC-richtlijn het milieu nog beter te beschermen."

« Terug