Bijdrage Hans Blokland aan het debat over de opvangcentra voor vluchtelingen in de EU

Frontexwoensdag 04 februari 2009 09:38

Het is al weer ruim drie jaar geleden dat in 2005 en 2006 een delegatie van de LIBE commissie een bezoek bracht aan verschillende opvangcentra voor vluchtelingen. Na Lampedusa werden onder andere de Canarische eilanden, Nederland en Polen bezocht. De verslagen daarvan leiden tot stevige debatten. En dit huis riep Raad en Commissie op tot maatregelen.

Vanmorgen bespraken we, in afwezigheid van de Raad, het voorstel om illegale arbeid aan te pakken. De termijn waarbinnen de lidstaten deze richtlijn moeten omzetten in wetgeving is twee jaar.

Maar, MdV, het vraagstuk van immigratie is urgent.
En een termijn van twee jaar is te lang. We zijn nu al drie jaar in debat over Lampedusa. En we praten iedere keer opnieuw over maatregelen om illegale immigratie terug te dringen. Maar na elke maatregel blijkt dat er na een terugval een toename is van immigranten.

Het is schokkend dat opnieuw de opvang op Lampedusa zo aan de orde moet komen. Kennelijk werken de rapporten van dit huis over de toestand in de opvang niets uit! Ik roep het voorzitterschap van de Raad dan ook op om hier een prioriteit van te maken.

Ik heb begrepen dat in 2007 ruim 12.000 immigranten op Lampedusa aankwamen en in 2008 meer dan 30.000. De opvang is hier niet op berekend. Dat weten we al drie jaar. De oude Navo-basis wordt ingericht voor ruimere opvang. Maar dat is geen afdoende oplossing.

Van de Raad wil ik horen wat u gaat doen om Italiaanse initiatieven voor betere opvang te ondersteunen. Ligt hier een taak voor Frontex? En zijn andere lidstaten bereid om financieel en materieel Italië te ondersteunen?

Gisteravond kon heel Nederland op het acht uur journaal zien hoe het er op Lampedusa aan toegaat. Nu is het hek voor journalisten en NGO's weer op slot. Ik roep Italië op om open en transparant te zijn over de behandeling van immigranten op Lampedusa!

« Terug

Reacties op 'Bijdrage Hans Blokland aan het debat over de opvangcentra voor vluchtelingen in de EU'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.