Speech Hans Blokland naar aanleiding van het debat over kinderpornografie

Wetdinsdag 03 februari 2009 11:31

Ik wil de rapporteur gelukwensen met dit duidelijke rapport. Het is volstrekt helder dat er een eind gemaakt moet worden aan de seksuele uitbuiting van kinderen. De explosieve toename van criminele activiteiten via internet vraagt om een gecoördineerde aanpak.

Het voert mij echter te ver om op Europees niveau over te gaan tot het voorschrijven van gedetailleerde strafbaarstelling van dit misbruik. De lidstaten zullen er zelf alles aan moeten doen om misbruik van moderne media strafbaar te stellen. Kinderporno via internet zal in de strafwetgeving van de lidstaten moeten worden geregeld.

De Raad zou zich moeten inspannen om in navolging van de beroepsverboden de mazen in het juridische net te dichten. Zodat exploitatie en uitzending via internet zich niet verplaatsen naar landen waar adequate wetgeving ontbreekt. Graag hoor ik of de Raad ook mogelijkheden ziet om dit met landen die geen lid zijn van de EU te bespreken?

Ik pleit daarnaast voor intensieve samenwerking van Europol en Eurojust. De bestrijding van de internationale kinderpornonetwerken moet in hun organisatie prioriteit krijgen. De mogelijkheden om dan ook buiten de EU over te gaan tot passende actie wordt daarmee vergroot.

Als we het eens zijn over de onwenselijkheid van seksuele uitbuiting van kinderen, dan stel ik voor om ook eens over de uitbuiting van volwassenen te spreken. De initiatieven om prostitutie rond grootschalige evenementen, zoals voetbalkampioenschappen en Olympische Spelen, terug te dringen, verdienen meer steun in dit huis!

« Terug

Reacties op 'Speech Hans Blokland naar aanleiding van het debat over kinderpornografie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.