Bijdrage Hans Blokland aan het debat over het EU-beleid tot 2050 aangaande klimaatverandering

Klimaatwoensdag 04 februari 2009 11:30

Het is wellicht een wat ongelukkig moment om nu, terwijl een groot deel van West-Europa een erg koude winter beleeft, te praten over de opwarming van de aarde. Echter, zoals de titel van het rapport al aangeeft, kijken we in dit debat naar de lange termijn. We moeten ons dus niet teveel laten afleiden door korte termijn gebeurtenissen. Het eindrapport van collega Florenz is een goed doordacht en gedegen rapport geworden, waarmee we als Europees Parlement een duidelijk signaal afgeven. Om de negatieve effecten van klimaatverandering in te perken of te voorkomen is harde actie noodzakelijk op een breed gebied. Harde doelstellingen voor de periode tussen 2020 en 2050 zijn noodzaak. Geen enkel segment van de samenleving mag ontkomen aan inspanningen. In aanloop naar de VN klimaatconferentie in Kopenhagen zullen we onze ambitie moeten handhaven, geflankeerd door een breed scala aan maatregelen. Dit rapport levert daar een bijzonder waardevolle bijdrage aan.

« Terug

Reacties op 'Bijdrage Hans Blokland aan het debat over het EU-beleid tot 2050 aangaande klimaatverandering'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.