Confrontatie met Hamas

Gazavrijdag 16 januari 2009 12:30

Palestina is onvervreemdbaar islamitisch grondgebied. Vanaf haar ontstaan in 1987 houdt de islamistische beweging Hamas aan dit grondbeginsel onwrikbaar vast. Zij weet zich daarbij volledig gesteund door de Islamitische Republiek Iran. In deze ideologische optiek is absoluut geen plaats voor de Joodse staat Israël in het Midden-Oosten. De verderfelijke effecten van dit moslimtotalitarisme manifesteren zich vandaag op bloedige wijze in de Gazastrook.

Illustratief voor de wereldbeschouwing van Hamas is de militaire inzet van moskeeën in Gaza. Met alle dramatische gevolgen vandien. Men zie daarvoor het heldere verslag in de Frankfurter Allgemeine van afgelopen maandag.

Als Europa werkelijk hecht aan het voortbestaan van de Joodse staat Israël, ligt een confrontatie met Hamas en haar bondgenoten Hezbollah en Iran in het nabije verschiet. Zijn wij bereid ons op dat sombere, zij het reële perspectief te prepareren? Want een staakt-het-vuren of tijdelijke wapenstilstand is voor Hamas en consorten slechts een adempauze in de jihad contra Israël.

« Terug