Rapport betrekkingen met de Westelijke Balkan

vrijdag 16 januari 2009 12:15

Bas Belder is rapporteur met betrekking tot de economische- en handelsbetrekkingen van de Europese Unie met de Westelijke Balkan. Op 12 januari heeft hij zijn rapport gepresenteerd in het Europees Parlement. Hieronder kunt u zijn speech vinden. Onderaan vindt u een link naar het rapport.

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik mijn rapport over de economische en handelsbetrekkingen met de Westelijke Balkan te presenteren. Niet zonder reden ben ik dit rapport begonnen met het onderstrepen van het Europese perspectief van deze landen. De Unie kan niet blijven staan bij het trouwhartig herhalen van beloften uit het verleden. De Westelijke Balkan is meer gebaat bij concrete daden en een op maat gesneden toetredingstraject dan bij welhaast plichtmatige retoriek.

Waarom hecht ik zo aan het toetredingsperspectief van deze landen? In de eerste plaats heeft de Unie, naar mijn stellige overtuiging, een ereschuld in te lossen. Denk alleen al aan het debat dat dit Huis later deze week hoopt te voeren over Srebrenica. De regio is bovendien van strategisch groot belang voor Europa.

Wat stel ik in dit rapport concreet voor? Ik bepleit een verdere versterking van de CEFTA. Dit is een belangrijk hulpmiddel om de regionale integratie in het gebied te vergroten en dat is voor al deze landen weer een belangrijke voorbereiding op de integratie op de Europese markt en daarmee op de toetreding tot de Unie.

De Europese Unie moet op een breed front pretoetredingssteun inzetten om het hervormingsproces in deze landen te stimuleren. Ook de lidstaten kunnen hierin een belangrijke rol spelen door lokaal overheidspersoneel gericht te trainen. Hierdoor krijgen deze landen meer ambtelijke capaciteit om zelf ambitieuze projecten, die voor EU-financiering in aanmerking komen, te formuleren.

Ik wil nog graag één concreet punt uit mijn rapport naar voren halen en dat is de energiecoöperatie met de Westelijke Balkan. De regio kan, vanwege haar strategische ligging, een belangrijkere gaan spelen in de doorvoer van ruwe olie en aardgas. De Unie moet serieus werk maken van een extern energiebeleid. Brussel mag haar eigen lidstaten niet in de kou laten staan.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-2008-0489+0+DOC+PDF+V0//NL&language=NL

 

« Terug