Bijdrage Hans Blokland aan het debat over pesticiden

Gewasbeschermingvrijdag 16 januari 2009 11:12

Het debat over duurzaam gebruik en markttoelating van gewasbeschermingsmiddelen is een bijzonder lastig debat. Het is moeilijk om een balans te vinden tussen goed en slecht. Enerzijds richten chemische middelen schade toe aan milieu en gezondheid. Anderzijds kan onze landbouw ook niet zonder gewasbeschermingsmiddelen omdat het risico op gewasziektes anders te veel toeneemt. Dat heeft op zijn beurt weer negatieve gevolgen voor de voedselproductie en economie. De belangrijkste opdracht voor beleidsmakers en politici is om een gezond evenwicht te vinden tussen duurzaamheid en landbouweconomie. Ik denk dat de voorliggende compromisvoorstellen sterk die richting op gaan. Daarom kan ik de voorstellen steunen. Ik ben ondermeer verheugd dat vastgehouden blijft worden aan de benadering van risicoreductie in plaats van aan gebruiksreductie. Gebruiksreductie betekent namelijk niet direct dat de risico's ook teruggebracht worden. Wanneer wel de hoeveelheid pesticiden wordt teruggebracht, maar wanneer het middel vervolgens in hogere concentratie wordt gebruikt, heeft dit voor milieu en gezondheid weinig voordelen. Ook ben ik blij dat de verordening voor markttoelating niet zo beperkend is geworden als dit huis in eerste lezing had voorgesteld. Terecht worden er nu extra beperkingen opgelegd aan de toelating van middelen, maar dit zal de landbouw niet onevenredig veel schade berokkenen. Ik wil beide rapporteurs dan ook van harte bedanken voor de samenwerking en de inspanningen om tot dit resultaat te komen.

« Terug

Reacties op 'Bijdrage Hans Blokland aan het debat over pesticiden'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.