"Rentmeester over de schepping"

controledonderdag 14 december 2017 16:00

Spreektekst in Straatsburg van vandaag door Peter van Dalen op rapport Eickhout over uitstoot van vieze stoffen, onder meer in de transportsector:

 

Een rentmeester krijgt het beheer over iets en moet die taak waardevol en toekomstbestendig uitoefenen. Voor mij is de mens rentmeester over deze schepping. Die verantwoordelijkheid vraagt ons uitstoot van vieze stoffen tegen te gaan, ook in de transportsector.

In het rapport Eickhout staat dit goed beschreven. Ik noem drie punten: twee sterke punten, en één minder sterk punt.

1.    Het luchtverkeer is een zeer vervuilende modaliteit. De oproep om belasting te heffen op kerosine en vliegtickets is dan ook terecht. Een schonere wereld vraagt om een eerlijke prijs voor vervoer per vliegtuig.

2.    Ook het vrachtverkeer moet de omslag maken naar schoon en duurzaam. Maar geef innovatie vanuit de sector dan wel de ruimte. Terecht vraagt het rapport in paragraaf 93 om ruime toelating van de schone eco-combi vrachtwagen! In zo´n grote vrachtwagen gaan meer goederen mee: dat bespaart vele kilometers die anders worden gereden door meerdere kleinere trucks.

3.    Een kritische noot tot slot: de spoorparagraaf in het voorstel is me te ideologisch. De vele miljoenen voor modal shift naar het spoor hebben geen resultaat: het aandeel spoor stijgt niet. Niet meer geld of ambitieuze voorstellen zijn nodig, maar bezinning, hoe die gewenste shift wél kan. Bijvoorbeeld door intensieve samenwerking tussen binnenvaart en wegvervoer.

Eickhout´s rapport geeft goede kaders aan voor waardevol rentmeesterschap in de transportsector.

« Terug

Reacties op '"Rentmeester over de schepping"'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.