Persbericht: Peter van Dalen neemt afscheid van het Europees Parlement

20190710_EP-09523B_ADE_107.JPG
CU-Logo-Eurofractie-RGB-SocialMediaPF.png
Door Eurofractie ChristenUnie op 30 juni 2023 om 08:00

Persbericht: Peter van Dalen neemt afscheid van het Europees Parlement

Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) neemt op 3 september na ruim 14 jaar afscheid van het Europees Parlement. Op deze manier maakt hij op verzoek van het landelijk bestuur ruimte voor Anja Haga, eerstvolgende op de lijst.

Godsdienstvrijheid

Een van de onderwerpen waar Van Dalen zich sterk voor heeft ingezet is godsdienstvrijheid in Europa en wereldwijd. Zo heeft hij de Intergroep Godsdienstvrijheid van het Europees Parlement mede opgericht en was hij een van de voortrekkers om in de EU een Speciale Gezant Godsdienstvrijheid te krijgen. Ook is hij jarenlang host van het Europees Gebedsontbijt geweest waar jaarlijks vele honderden bezoekers en hoogwaardigheidsbekleders vanuit de hele wereld op af kwamen.

Volgens Van Dalen is het van essentieel belang dat de aandacht voor godsdienstvrijheid onverminderd hoog blijft: “Wereldwijd worden steeds meer christenen vervolgd, maar tegelijkertijd is de aandacht voor deze groeiende problematiek tanende in Europa. Dit is een zeer zorgwekkende ontwikkeling. Veel collega’s lijken de ernst hiervan niet goed in te zien.”

Een aantal zaken waar Van Dalen positief op terugkijkt zijn de vrijlating van de christin Asia Bibi en later het christelijke echtpaar Shagufta & Shafqat die jarenlang onterecht vastzaten in een Pakistaanse dodencel. Ze werden beschuldigd van godslastering. Van Dalen heeft vanuit het Europees Parlement druk gezet op de Pakistaanse regering om hen vrij te krijgen en de blasfemiewetten af te schaffen. In dit proces werkte hij nauw samen met de Pakistaanse advocaat Saïf-ul-Malook.

Daarnaast kwam Van Dalen in zijn werk voortdurend op voor de bevolking van Armenië en de Armeense enclave Nagorno-Karabach: “Deze bevolking, voornamelijk christenen, wordt al lange tijd onderdrukt door Azerbeidzjan en de rest van de wereld lijkt daarvoor weg te kijken. Ik vind dat Europa de Armenen moet steunen tegen oorlogszuchtige Azeri’s. Gelukkig deed EU-buitenlandchef Borrell onlangs toezeggingen om hier actie op te ondernemen.”

Visserij

Van Dalen heeft zich als Europarlementariër ook stevig ingezet voor de visserijsector. De laatste jaren deed hij dit als vicevoorzitter van de visserijcommissie in het Europees Parlement. Het valt Van Dalen op dat onze vissers het in de afgelopen jaren veel zwaarder te verduren hebben gekregen:

“Toen ik me vanaf 2017 begon in te zetten voor behoud van de pulskorvisserij, stond Nederland op dit belangrijke dossier al nagenoeg alleen in Europa. Meer dan nog enige verlenging voor gebruik van dat vistuig zat er helaas niet in. Gecombineerd met onder andere de Brexit, de vraaguitval naar vis tijdens de coronapandemie en de invoering van de aanlandplicht heeft onze visserij helaas forse klappen gekregen. Samen met meerdere Nederlandse Europarlementariërs hebben we van alles geprobeerd om die ontwikkeling om te buigen, maar dat is niet gelukt. Dat betreur ik ten zeerste. Als ik nu zie hoeveel kotters gesloopt worden, dan draait mijn maag om.”

Opvolging door Anja Haga

Anja Haga is de beoogd opvolger van Van Dalen. Haga is voormalig Statenlid Fryslân en voormalig wethouder van Arnhem. Haga is specialist op gebied van natuur- en klimaatzaken op Europees niveau. Ze zegt er naar uit te kijken om binnenkort het stokje over te nemen: “Het is belangrijk om het christelijk-sociale geluid steeds weer opnieuw te laten horen. Godsdienstvrijheid, de schepping en omzien naar de naaste vragen de komende jaren volop onze aandacht, juist ook op Europees niveau.”

Achtergrond Van Dalen

Van Dalen begon zijn politieke carrière bij het RPF, waar hij als beleidsmedewerker in 1984 Europarlementariër Leen van der Waal ondersteunde. Zelf was Van Dalen Europarlementariër namens de ChristenUnie sinds 2009. Momenteel zit hij in zijn derde mandaatperiode. Naast “godsdienstvrijheid” en “visserij” heeft hij zich ook onder andere veel beziggehouden met de “euro” en het buitenlandbeleid van de Europese Unie. Van Dalen heeft verder altijd duidelijk kenbaar gemaakt dat de EU-lidstaten voldoende invloed en zeggenschap dienen te houden op de Europese besluitvorming.

Labels: , , , , , , , , ,