Persbericht: Dumpen rotsblokken door Greenpeace is illegaal en gevaarlijk

mat-reding-e3tyH_J-kAI-unsplash.jpg
CU-Logo-Eurofractie-RGB-SocialMediaPF.png
Door Eurofractie ChristenUnie op 29 september 2020 om 15:47

Persbericht: Dumpen rotsblokken door Greenpeace is illegaal en gevaarlijk

De Nederlandse regering moet kordaat optreden tegen het dumpen van rotsblokken door Greenpeace in de Doggersbank. Die oproep doet het Strategisch Europees Visserij Overleg (SEVO) in een brandbrief aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten.

De brief is ondertekend door de Europarlementariërs Peter van Dalen (voorzitter, ChristenUnie), Annie Schreijer-Pierik (CDA) en Bert-Jan Ruissen (SGP) en wordt mede namens vertegenwoordigers van visserijorganisaties verzonden, namelijk VisNed, de Nederlandse Vissersbond, Visfederatie, Redersvereniging voor de Zeevisserij, Eendracht Maakt Kracht en Europêche, alsook Bestuurlijk Platform Visserij, Provincie Flevoland en Gemeente Urk deel uit van SEVO.

Sinds 2008 dumpt Greenpeace regelmatig enorme rotsblokken in marine-natuurgebieden, met als doel het vissen met sleepnetten daar onmogelijk te maken. Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie), tevens voorzitter van het SEVO: “Er is daar geen sprake van illegaal vissen en dus zijn deze acties van Greenpeace smakeloos, gevaarlijk en disproportioneel”.

Aangezien Nederland de vlaggenstaat van het Greenpeace-schip Esperanza is – het schip dat de rotsblokken in de Doggersbank dumpte –, stelt het SEVO dat juist Nederland hier actie tegen dient te ondernemen. Van Dalen: “Werken op zee is al gevaarlijk genoeg, Greenpeace hoeft deze werkzaamheden niet nog gevaarlijker te maken.”

Een brief met een soortgelijk verzoek is ook verstuurd naar de Eurocommissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij, Virginijus Sinkevičius.

---

Lees hier de brief aan minister Schouten:

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Minister Drs. C.J. Schouten
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

 

                                                                            Houten, 29 september 2020

 

Onderwerp: Actie Greenpeace dumpen van rotsblokken

Geachte mevrouw Schouten,

Namens het Strategisch Europees Visserij Overleg (SEVO)[1] verzoeken wij u de acties van Greenpeace – waarbij rotsblokken gedumpt worden in de Noordzee (hetgeen al eerder ook in de Oostzee werd gedaan) –  te veroordelen. Daarnaast verzoeken wij de regering hier kordaat tegen op te treden. Sinds 2008 neemt Greenpeace regelmatig het heft in eigen handen door enorme rotsblokken te dumpen in marine-natuurgebieden met als doel, het vissen met sleepnetten in die gebieden onmogelijk te maken.

Echter, in deze gebieden is geen sprake van illegaal vissen. Daarom zijn deze acties van Greenpeace smakeloos, gevaarlijk en disproportioneel. De dumping deze week in de Doggersbank is illegaal, want er mogen daar geen objecten of afval gedumpt worden volgens de internationale conventie OSPAR, die is gericht op de bescherming van het milieu.

Daarnaast is Nederland de vlaggenstaat van het Greenpeace-schip Esperanza. Dit schip dumpte die rotsblokken in de Doggersbank. Zolang Nederland niet heeft ingestemd met de dumping, had die dan ook niet mogen plaatsvinden. Nederland als vlaggenstaat dient hiertegen op te treden.

Greenpeace is in de Oostzee uiteindelijk een halt toegeroepen doordat de Duitse federale overheid met boetes dreigde, maar ook dankzij felle kritiek van Duitse vissersverenigingen en politici. Nu geldt er een verbod in de gehele Duitse Exclusieve Economische Zone (EEZ).

Het SEVO zou het waarderen wanneer Nederland dezelfde stappen zou ondernemen. Werken op zee is voor de vissers al gevaarlijk genoeg: Greenpeace moet die werkzaamheden niet nog gevaarlijker maken.

Een soortgelijk verzoek hebben wij ook gericht aan de verantwoordelijke Europese Visserijcommissaris in Brussel.

 

Hoogachtend,

Peter van Dalen (Europarlementariër voor de ChristenUnie)
Voorzitter van het Strategisch Europees Visserij Overleg

Bert-Jan Ruissen (Europarlementariër voor de SGP)

Annie Schreijer-Pierik (Europarlementariër voor het CDA)[1] Het SEVO heeft als doel om elkaar snel te kunnen vinden en adequaat een lijn trekken wanneer het over Europese beleidsvorming gaat. Diverse Nederlandse Europarlementariërs nemen hier aan deel, alsook vertegenwoordigers van visserijorganisaties zoals VisNed, de Nederlandse Vissersbond, Visfederatie, Redersvereniging voor de Zeevisserij, Eendracht Maakt Kracht en Europêche. Daarnaast participeren ook het Bestuurlijk Platform Visserij, de Provincie Flevoland en de gemeente Urk.