ChristenUnie: zwarte lijst voor notoire schenders van godsdienstvrijheid

Verbrande arabische bijbels.jpg
CU+SGP_CombiLogo_RGB_ChristenUnie_vierkant.png
Door Eurofractie ChristenUnie-SGP op 21 mei 2019 om 10:53

ChristenUnie: zwarte lijst voor notoire schenders van godsdienstvrijheid

Er moet een Europese zwarte lijst komen van landen die structureel de vrijheid van godsdienst schenden. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers en Europees lijsttrekker Peter van Dalen willen dat landen als Pakistan, China en Saoedi-Arabië én hun politiek leiders te maken krijgen met sancties wanneer ze de vrijheid van godsdienst niet respecteren. Segers en Van Dalen doen hun voorstel vandaag in het Nederlands Dagblad.

Volgens Segers moeten Nederland en Europa “veel meedogenlozer zijn in het verdedigen van onze vrijheden. Vrijheid, ook de vrijheid van godsdienst, moet uiteindelijk prevaleren boven ‘goede verhoudingen’ en ons handelsbelang.”

Van Dalen gaat in het nieuwe Europees Parlement op zoek naar steun voor het voorstel. “Er liggen talloze rapporten, studies en verslagen over mensen die wereldwijd vervolgd worden vanwege hun geloof. In de afgelopen jaren is met regelmaat over die rapporten gesproken. Nu wordt het tijd dat de Europese Unie woorden omzet in daden.”

Bevriezen tegoeden, opheffen handelsvoorwaarden
De ChristenUnie wil dat de Europese Raad en het Europese Parlement samen met de nieuwe Hoge Vertegenwoordiger voor Externe Betrekkingen nog voor de zomer een lijst vaststellen waar de schending op het recht van godsdienstvrijheid het meest ernstig is. Per land moet vervolgens geformuleerd worden welke beleid de EU voert om die landen onder druk te zetten om de schendingen te stoppen. Als voorbeeld noemt Van Dalen het bevriezen van tegoeden van politieke sleutelfiguren en het opheffen van gunstige tariefvoorwaarden bij de import van goederen.

Daarnaast wordt er wat de ChristenUnie betreft opnieuw een speciale Gezant voor Godsdienstvrijheid door de EU aangesteld. Deze moet direct onder de Commissievoorzitter opereren en daar ook ‘een vol mandaat en een adequaat budget’ voor krijgen, stelt Van Dalen, die daar in het Europees Parlement voor gaat pleiten.

De ChristenUnie Tweede Kamerfractie vindt dat Nederland zich ook als lidstaat in EU-verband moet uitspreken voor het instellen van de zwarte lijst.