EU moet religievrijheid agenderen op komende EU-China top

Kruis
CU-Logo-Eurofractie-RGB-SocialMediaPF.png
Door Eurofractie ChristenUnie op 26 maart 2019 om 10:22

EU moet religievrijheid agenderen op komende EU-China top

Drie leden van de drie grootste fracties in het Europees Parlement —Cristian Dan Preda (EVP), Josef Weidenholzer (S&D) en Bas Belder (ECR)— dringen er in een brief aan Hoge Vertegenwoordiger Federica Mogherini bij haar op aan om tijdens de top tussen de EU en China begin april de huidige algemene religievervolging in China aan de orde te stellen. De toegenomen onderdrukking van Chinese geloofsgemeenschappen moet de EU immers ernstig zorgen baren.

De brief verwijst in eerste instantie naar de situatie in de westelijke provincie Xinjiang. Daar hebben vooral grootschalige interneringskampen voor de inheemse moslimse bevolking van Oeigoeren voor wereldwijde verontwaardiging en afschuw gezorgd.  Echter, ook via tal van andere controlemethoden (o.a. wijdverbreide camerasurveillance en gedwongen inkwartieringen van Chinese ambtenaren bij Oeigoerse gezinnen) wordt de geloofsvrijheid van Oeigoeren en Kazachen systematisch geschonden.
 
De onderdrukking van godsdienstvrijheid door de CCP (Chinese Communistische Partij), zo betoogt de brief verder, beperkt zich niet tot de islamitische gemeenschap in de Volksrepubliek.  Er is thans sprake van een “geweldige druk op de katholieke en protestantse kerken in China”. Dat uit zich allereerst weer door “prevalente surveillance”. Camera´s in godshuizen leggen het gemeenteleven vast om politiek conformisme te kweken onder voorgangers en kerkgangers. Dat leidt natuurlijk, aldus de briefschrijvers, tot zelfscensuur in christelijke geloofsgemeenschappen en zelfs tot “paranoia”, de angst om iets verkeerds te zeggen of te doen in de ogen van de Chinese overheid.
 
In tweede instantie uit de geweldige overheidsdruk op christelijke kerken zich door Pekings officiële beleid van “sinicization” ofwel “verchinesing” van religie. Concreet betekent dat de CCP rechtstreekse controle uitoefent op de boodschap van de kerk. Zo heeft dé partij katholieke organisaties in China opgedragen naast het Evangelie de gelovigen ook aan te sporen het politieke denkbeelden van president Xi nauwgezet te bestuderen. Intussen is een grootscheepse campagne aan de gang om kerken te transformeren in overheidsinstellingen.
 
De brief roept de Hoge Commissaris alsmede de speciale vertegenwoordiger van de EU voor mensenrechten, Mr. Eamon Gilmore, op niet alleen het antireligieuze overheidsbeleid in China te veroordelen, maar juist de flagrante schendingen van religievrijheid op de aanstaande top met China als urgent gespreksonderwerp te agenderen en Peking op zijn internationale verantwoordelijkheid te wijzen geloofsvrijheid te waarborgen.
 
In januari dit jaar organiseerde Bas Belder samen met zijn twee collega-Europarlementariërs een drukbezochte internationale conferentie over het thema godsdienstvrijheid in China in Brussel. De gezamenlijke brief is een vervolg op dit evenement.