Optreden tegen oneerlijke handelspraktijken

ep_straatsburg3
CU-Logo-Eurofractie-RGB-SocialMediaPF.png
Door Eurofractie ChristenUnie op 11 maart 2019 om 10:52

Optreden tegen oneerlijke handelspraktijken

Deze week geeft het EP finale goedkeuring aan de wetgeving tegen oneerlijke handelspraktijken. Hier mijn bijdrage in het plenaire debat:

"Late betalingen of eenzijdige contractwijziging; dit zijn enkele praktijken waar producenten dagelijks mee geconfronteerd worden. Deze week stemmen wij over wetgeving tegen oneerlijke handelspraktijken, een belangrijke stap. Ik wil dan ook de rapporteur en de schaduwrapporteurs, alsmede de commissaris hartelijk danken voor hun aandeel."
 
"Het meest essentiële onderdeel is wat mij betreft dat primair de producenten vertrouwelijk een klacht kunnen indienen. De lidstaten zijn nu aan zet om dit goed en gedegen te implementeren en een scheidsrechter aan te stellen in de voedselvoorzieningsketen. Ik hoop van harte iedere lidstaat binnenkort een voedselscheidsrechter heeft die onafhankelijk, zichtbaar en benaderbaar is, mét slagkracht. Iemand die een vertrouwensband opbouwt met de sector en die zo nodig aan de keukentafel komt zitten om te horen wat er werkelijk speelt."