Vragen over EU-financiering van lege HSL-lijnen in Spanje

Treinstation
CU-Logo-Eurofractie-RGB-SocialMediaPF.png
Door Eurofractie ChristenUnie op 5 oktober 2018 om 10:00

Vragen over EU-financiering van lege HSL-lijnen in Spanje

Peter van Dalen heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld aan de Europese Commissie over de 'vreemde' financiering van lege hogesnelheidslijnen in Spanje, mede naar aanleiding van een artikel in het Reformatorisch Dagblad. Hier de vragen:

Peter van Dalen: EU subsidies voor hogesnelheidslijnen

In haar Special report 19/2018 toont de Europese Rekenkamer aan dat Europese fondsen bestemd voor de ontwikkeling van een Europees netwerk van hogesnelheidslijnen inefficient en ondoeltreffend worden ingezet. Tussen 2000 en 2017 is 23,7 miljard Euro besteed uit Europese fondsen. Europese toegevoegde waarde is daarbij nauwelijks als criterium in acht genomen en de TEN-T doelstellingen evenmin. Van de Europese fondsen is verreweg het grootste deel naar Spanje gegaan. Het Spaanse netwerk van hogesnelheidslijnen is echter ook het minst rendabel van Europa.

1. Hoe gaat de Commissie de door haarzelf geaccepteerde aanbevelingen uit het genoemde rapport opvolgen?

2. Hoe denkt de Commissie ervoor te zorgen dat toekomstige investeringen in hogesnelheidslijnen Europese toegevoegde waarde creeren en bijdragen aan grensoverschrijdende verbindingen?

3. Het rapport van de Europese Rekenkamer laat duidelijk zien dat sommige Lidstaten geen kosten-baten analyses uitvoeren voorafgaand aan de aanleg van hogesnelheidslijnen.  Is de Commissie bereid een voorstel te doen om een kosten-baten analyse een verplichtende voorwaarde te maken bij de aanvraag van EU fondsen voor infrastructuurprojecten?

Labels: ,