Financiële verantwoording

Financiël Verantwoording Jaar 2015

Opnieuw heeft een accountant, dhr. A. Voogd te Bleskensgraaf, de besteding van mijn algemene onkosten gecontroleerd, en wel over het jaar 2015. Dit ter voortzetting van de reeds in 2009 begonnen controles.

Een Europarlementariër is niet verplicht over de besteding van de algemene onkostenvergoeding verantwoording af te leggen. Ik vind dat onbegrijpelijk: het gaat om heel veel geld, belastinggeld. Bij verschillende EU-budgetbehandelingen in de afgelopen jaren heb ik geprobeerd dit met amendementen te veranderen. Dat lukte helaas niet.

Over het jaar 2015 waren de inkomsten vanuit genoemde vergoeding - zoals voor iedere Europarlementariër -  51.840 euro. Mijn uitgaven bedroegen 51.676 euro: voor kantooruitrusting en -benodigdheden; huur kantoorruimte in Nederland; boeken/tijdschriften/kranten; kosten ICT; telefoonkosten en representatiekosten. De bestedingen waren 164 euro lager dan de vergoedingen.

Het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie heeft in haar vergadering van september de stukken van de accountant besproken en met instemming en waardering vastgesteld.

Ik heb het verschil van 164 euro op 3 oktober 2016 teruggestort aan het Europees Parlement.

Amersfoort, 3 oktober 2016