CV Peter van Dalen

Algemene informatie

03.09.1958  geboren te Zwijndrecht
16.06.1976  behaalt diploma atheneum-B (Develsteincollege,Zwijndrecht)
22.09.1983  behaalt doctoraal examens internationale betrekkingen, krijgsgeschiedenis en contemporaine geschiedenis (RU  Utrecht)
31.08.1984  behaalt propedeuse-examen Nederlands recht (RU Utrecht)

Werkzaamheden

Huidige functie

 Lid van het Europees Parlement voor ChristenUnie-SGP. Lid van de Europese fractie van Conservatieven en Hervormers (ECR), tevens lid van het bestuur van die fractie. Lid van de EP Transportcommissie. Lid, tevens ECR-fractiecoördinator, van de EP-commissie Visserij

Lid van de EP-delegatie India en plv. lid van de delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen. Tevens plv. lid van de Bijzondere Commissie voor fiscale rulings etc. (TAXE 2)

Overige functies

 

1.7.2005 - 1.6.2009

Hoofdinspecteur-Directeur bij de Inspectie Verkeer & Waterstaat, eindverantwoordelijk voor het toezicht op en de inspectie van de binnenvaart voor wat betreft veiligheid, gevaarlijke stoffen en milieu (standplaats: Rotterdam).
1.11.2001-
1.07.2005
Plaatsvervangend Directeur-Hoofdinspecteur bij de Inspectie Verkeer & Waterstaat, eindverantwoordelijk voor de handhaving van veiligheid, security, geluid en milieu van de burgerluchtvaart in Nederland (standplaats:Schiphol, later Hoofddorp)
1.11.1995 -
11.11.2001
Plaatsvervangend, en vanaf 01.11.1997, Hoofd van de Hoofdafdeling beleid voor binnenvaart en natte infrastructuur bij het Ministerie van Verkeer & Waterstaat. Tevens in de periode 01.01.1999 tot 01.11.2001 namens de regering Nederlands Rijnvaartcommissaris bij de Centrale Commissie voor de Rijnvaart te Straatsburg
1.10.1990 -
1.11.1995
Seniorbeleidsmedewerker bij het Ministerie van Verkeer & Waterstaat, primair verantwoordelijk voor de relatie V&W - Europees Parlement en V&W - CEMT(Parijs)
16.03.1989 -
01.10.1990
Beleidsmedewerker bij het Ministerie van Verkeer & Waterstaat, directoraat-generaal scheepvaart & maritieme zaken
1989 Lid / examinator van de Landelijke Examencommissie Geschiedenis middelbaar onderwijs
01.03.1985 -
16.03.1989
Senior beleidsambtenaar bij het Europees Parlement voor de groep van de Niet-Ingeschrevenen, en met name voor het Lid Van der Waal (beleidsterreinen: vervoersbeleid; externe betrekkingen; mensenrechten)
1983 - 01.03.1985 Docent geschiedenis, historiografie en staatsinrichting aan de Evangelische School voor Journalistiek te Amersfoort, en streeklycea te Zwolle en Ede
1981 - 1983 (parttime) Beleidsmedewerker bij RPF Tweede Kamerfractie (beleidsterreinen: ontwikkelingssamenwerking; volksgezondheid)

Politieke activiteiten

Mei 2007 -
Juli 2008
Voorzitter van de landelijke Projectgroep Europa van de ChristenUnie
2003 - 2009 Secretaris van de ChristenUnie kiesvereniging Houten
1999 - 2009 Lid van het Stichtingsbestuur Fractieassistentie Europees Parlement (een stichting die als werkgever ca. 8 medewerkers in dienst heeft ten behoeve van de ondersteuning van het werk van de Eurofractie ChristenUnie/SGP in het Europees Parlement)
1989 - 2009 Lid van het Adviescollege Eurofractie ChristenUnie/SGP (politieke en strategische advisering Europarlementsleden) en medeopsteller van alle sedertdien verschenen Europese partijprogramma's van de RPF resp. de ChristenUnie
1991 - 2003 Actief in de lokale politiek te Houten als fractievoorzitter RPF/GPV-fractie in de Gemeenteraad (1994 - 1998) en lid van de Raadscommissie ruimtelijke ordening & financiën (1991 - 2003)
1985 - 1991 Voorzitter RPF kiesvereniging Houten
1981 - 1984 Voorzitter RPF kiesvereniging Utrecht
1978 - 1981  Lid landelijk bestuur Kader & Vorming RPF
1976 Medeoprichter van de RPF kiesvereniging Zwijndrecht

Overige informatie

Burgerlijke staat: gehuwd, 3 zoons
Kerkelijke gezindte: PKN
Hobby's: lezen: Duitse literatuur, en boeken over de Amerikaanse Burgeroorlog, de maffia en de Romeinse keizers
Publicaties: "Europa, vaderland van morgen ?" uitgeverij De Banier (Utrecht 1990) en voorts een reeks van artikelen en bijdragen over Europese politieke onderwerpen in uiteenlopende media
Talenkennis: (zeer) goede beheersing in woord en geschrift van de Engelse, Duitse en Franse taal, passieve kennis van het Italiaans.