EU moet gedwongen kerksluitingen in Algerije veroordelen

Algerije (Unsplash).jpg
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 16 februari 2023 om 09:45

EU moet gedwongen kerksluitingen in Algerije veroordelen

De vrijheid van godsdienst verslechtert snel in Algerije. In de afgelopen jaren sloten tientallen protestantse kerken op last van de overheid hun deuren. Samen met negen collega-Europarlementariërs is op mijn initiatief een brief over deze kwestie verstuurd aan EU-buitenlandchef Josep Borrell.

De Europese Unie heeft zich eraan verbonden de grondrechten, waaronder het recht op de vrijheid van godsdienst, in haar externe betrekkingen te eerbiedigen. We roepen de Hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, Josep Borrell, daarom op met spoed deze kwestie aan de orde te stellen in zijn bilaterale contacten met de regering van Algerije.

Daarnaast vragen we de Borrell de regering van Algerije aan te moedigen om godslastering en bekering in hun land te decriminaliseren. Het afgelopen jaar zijn christenen vervolgd vanwege vaag geformuleerde beschuldigingen als ‘het vergiftigen van de geest van jongeren’. De EU moet zich daartegen krachtig uitspreken in haar dialoog met Algerije.

De situatie blijft helaas nijpend. Alhoewel ik deze problematiek rond kerksluitingen de afgelopen jaren al verschillende keren heb aangekaart (lees o.a. deze speech), blijft de situatie voor niet-moslims verslechteren in Algerije.

Bijlagen

Labels: , ,