Stemverklaring over voorstel tot aanpassing auteursrechten op internet

vlaggen tourwoensdag 12 september 2018 12:30

Vandaag is in het Europees Parlement gestemd over een voorstel tot aanpassing van het auteursrecht op internet. Peter van Dalen heeft hiervoor gestemd en legt onderstaand uit waarom, eerst in Engels, daarna in het Nederlands.

Big internet platforms are multibillion dollar profit machines. They are extremely innovative and have in turn facilitated more creativity and innovation. However, they mostly make their profits using (creative) content made by others. I understand why the platforms are lobbying so hard against this copyright reform. But artists and content creators deserve fair pay for their work. 

Many people have contacted me, scared that the internet will change as a result of this directive. I believe that the internet would change if none of the content that we are able to view was available to us. We have much to thank artists and content creators for and that thanks should start with ensuring that they get the deserved recognition and compensation for their work. That is why I voted in favour of the proposed copyright reform today. 

Notwithstanding the frantic lobbying on this file, today is not the end of the process, it is only the beginning. In the coming months the Council also needs to establish a position. Following that, the institutions will negotiate the final agreement, which will again be put to the vote in the European Parliament.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grote internetplatforms zijn machines die winsten maken van miljarden dollars. Ze zijn uiterst innovatief en hebben op hun beurt meer creativiteit en innovatie mogelijk gemaakt. Ze maken echter meestal hun winst met behulp van (creatieve) content die door anderen is gemaakt. Ik begrijp waarom de platforms zo hard lobbyen tegen deze hervorming van het auteursrecht. Maar kunstenaars en makers van inhoud verdienen eerlijke beloning voor hun werk.

Veel mensen hebben contact met me opgenomen, bang dat internet als gevolg van deze richtlijn zal veranderen. Ik geloof dat het internet zou veranderen als geen van de inhoud die we kunnen zien, beschikbaar was voor ons. We moeten artiesten en makers van inhoud dankbaar zijn en hen vooral bedanken door ervoor te zorgen dat ze de verdiende erkenning en compensatie voor hun werk krijgen. Daarom heb ik vandaag voor de voorgestelde hervorming van het auteursrecht gestemd.

Ondanks de hectische lobby op dit dossier, is het vandaag niet het einde van het proces, het is slechts het begin. In de komende maanden moet de Raad (van de EU lidstaten) ook een standpunt innemen. Daarna zullen de instellingen onderhandelen over de definitieve overeenkomst, die opnieuw in stemming zal worden gebracht in het Europees Parlement.

 

« Terug

Reacties op 'Stemverklaring over voorstel tot aanpassing auteursrechten op internet'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.